Tuzla Otomotiv Fabrikası İnşaatı

Tuzla Otomotiv Fabrikası İnşaatı


GENEL BİLGİLER

İşveren : Milli Savunma Bakanlığı

İnşaatın Yeri : İSTANBUL
Sözleşme Tarihi : 20.09.1976
Bitiş Tarihi : 24.02.1982
Sözleşme Bedeli : 8.649.440 $

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

11 sözleşmeden oluşan kompleksin inşaatı, 6000 öğrencinin eğitim ve sosyal gereksinimlerini karşılayacak biçimde projelendirilmiştir. Tesiste 3000 kişilik yemekhane, dershane, personel hizmet ve yatakhane binaları bulunmaktadır.

Ana İş Kalemleri :

İnşaat Alanı : 170.000 m2
Kazı : 180.000 m3
Beton : 22.000 m3
Betonarme Demiri : 2.300 ton
Beton Saha : 24.000 m2