Politikalarımız

İnsan kaynakları politikamız kurumumuzun büyüme ve gelişme stratejisini destekleyen, kurum ve personel performansını arttıran en önemli sürecimizdir. Kurumun en büyük sermayesinin insan kaynağı olduğunun bilinci ile, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, yenilikçi, kaliteli hizmete önem veren, fark yaratabilecek çalışanlarla fark yaratan bir kurum olmak hedefimizdir.

Alanında öncü olan büyük başarılara imza atmış bir grup olarak, sorumluluğumuzun bilincinde olarak “kaliteli ve yetişmiş personel” ile başarılara odaklanmaktayız.

Bu süreçte; temel amaç, kurumun değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda doğru işe doğru personel seçmek, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere ve yeterliliklere sahip adayları kurumsal kültürümüze adapte etmektir.


İnsan Kaynakları Değerlerimiz

 • Yenilikçilik
 • İnsana Saygı
 • Dürüstlük ve Ekip Çalışmalarına Uyum
 • Toplumsal Farkındalık Anlayışına Hakim
 • Kalite ve Verimlilik
 • Sürdürebilirlik

Performans Yönetimi

Kurumun hedefleriyle, çalışanların kişisel hedeflerinin bütünleştirilmesi, kişisel başarının desteklenmesinin kurumun hedeflerine ve başarıya ulaşılmasındaki katkısı önemli olup, tüm çalışanların performansının adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirilmesi, çalışanların aidiyet duygusunun artırılması ve motive edici bir çalışma ortamı oluşturularak iş gücü verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır.


Eğitim ve Gelişim

Kurum çalışanlarını geleceğe hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde, eğitime büyük önem verilmektedir. Bu doğrultuda liderler yetiştirmek, ortak bir dil oluşturmak, birim içi ve birimler arası koordinasyonu attırmak, sürekli öğrenmeyi teşvik eden kültürümüzü güçlendirmek, kişisel gelişime katkı sağlamak amacıyla “Kurum İçi Hizmet Eğitimler ‘’ ile kurumsal gelişim faaliyetleri düzenlenmektedir.


İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, ilgili mevzuat, yükümlülükler ve standartlara uygun olarak yerine getirilmekte, aynı zamanda bu uygulamalar sürekli olarak takip edilmekte ve uygulanmaktadır.

Tüm grup şirketlerimizde, olası riskler önceden analiz edilmekte ve bu riskleri önlemeye yönelik proaktif yaklaşımlar ortaya konulmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak tüm çalışanlara işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirli dönemlerde yenileme eğitimleri verilmektedir.

KAYALAR Holding, çatısı altındaki tüm şirketlerinin ana değeri olan insana saygı ve toplumsal sorumluluk anlayışı ile tüm faaliyetlerinde Sosyal Sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi yönetim anlayışı olarak yansıtmaktadır.
Bu çerçevede tüm şirketlerimizin faaliyet gösterdiği alanlarda ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı altında yönetmektedir. Toplum ve çevre için en iyi ve doğru olanı dikkate alarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Bu amaçla;

 • Tüm ulusal ve uluslararası kanun ve kurallara uyum
 • İnsan haklarına ve farklılıklara saygı
 • En üst düzeyde sağlık ve ve güvenlik standartlarına uygun olarak faaliyetlerimizin sürdürülmesi
 • Topluma, iş ve çözüm ortaklarına karşı dürüst, güvenilir ve şeffaflık ile hareket edilmektedir.

KAYALAR Holding olarak; gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve sürdürülebilir bir gelişme için tüm toplumun bilinçlendirilmesi için projeler geliştirmek ve uygulamak temel iş anlayışımızdır.
Doğal kaynakların korunması, karbon salınımının azaltılması, su ve enerji kullanımının en aza indirilmesi, atıkların etkin bir şekilde ve planlı olarak yönetilmesi için tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın toplum sağlığına, çevreye duyarlı, bilinçli bireyler olmasına katkı sağlamaktayız.

 • Tüm Holding şirketlerimizin faaliyet gösterdiği her alanda ürettiği hizmet ve ürünlerde koşulsuz Müşteri Memnuiyetini sağlamak ve bu yolda sürekli kendini geliştirmek.
 • Kalite Yönetim Sistemlerinin gereklerini yerine getirerek hizmet ve ürünlerimizde toplam kaliteyi arttırmak ve alanında örnek olmak
 • Şirketlerin kalite ve hedef programlarını oluşturarak gözden geçirmek, düzenleyici önleyici faaliyetler ile hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Şirketlerin sunduğu ürün ve hizmetlerde; ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uyum sağlamak ve yaptığı işlerde azami sorumluluk almak
 • Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine önem vererek sürekli gelişimlerini sağlamak. Çalışan memnuniyetini, motivasyon ve kurumsal bağlılığını arttırmak.