Geyve Kapalı Cezaevi İnşaatı

Geyve Kapalı Cezaevi İnşaatı


GENEL BİLGİLER

İşveren : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

İnşaatın Yeri : Geyve / SAKARYA
Sözleşme Tarihi : 12.10.1979
Bitiş Tarihi : 27.12.1982
Sözleşme Bedeli : 479.283 $

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

İnşaat 3 sözleşmeden oluşmaktadır. Yapı yanısıra tüm iç tefrişi KAYALAR tarafından gerçekleşmiştir.