Bostancı Lojmanları İnşaatı

Bostancı Lojmanları İnşaatı


GENEL BİLGİLER

İşveren : Milli Savunma Bakanlığı

İnşaatın Yeri : İSTANBUL
Sözleşme Tarihi : 07.10.1982
Bitiş Tarihi : 16.09.1984
Sözleşme Bedeli : 28.182.650 $

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

6 sözleşmeden oluşan inşaat toplam 56 adet blok apartman, 616 konut, sosyal ve kültürel tesisler, yol, su, elektrik şebekeleri dahil tüm alt yapı, su isale ve pompaj hattı, 1.500 tonluk su deposu ve merkezi ısıtma sistemini içermektedir.