Orman Genel Müdürlüğü Kompleksi

Orman Genel Müdürlüğü Kompleksi


GENEL BİLGİLER

İşveren : T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı - Toki

İnşaatın Yeri : ANKARA
Sözleşme Tarihi : 17.02.2014
Sözleşme Bedeli : 73.703.153,86 TRY

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Orman Genel Müdürlüğü ile yüklenici Kayalar İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.arasında imzalanan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ve 25.11.2016 tarihinde bitirilerek geçici kabulü yapılan; 24.05.2018 tarihinde ise kesin kabul zamanı gelen söz konusu iş için 04.06.2018 tarihli makam onayı ile teşkil edilen KESİN KABUL KOMİSYONUMUZ; Başkan Ertan KILCI, Üye Bülent KÜRKLÜ, Üye Selçuk ÇİLCİ, Üye Yasin YAMAN ve Üye Derya BALCI ve yüklenici Kayalar İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. de katılımı ile 06.06.2018-08.06.2018 tarihleri arasında işyerine giderek kesin kabul bakımından gerekli inceleme yapılmış olup, aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir.

Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve geçici kabulde tespit edilen noksanların tamamlandığı ve teminat süresinde gerektiği gibi korunduğu, işin kesin kabule engel eksik, kusur ve arızalarının bulunmadığı görülmüştür.

  • Güvenlik
    Otopark
    Bina